نمایش دادن همه 7 نتیجه

تانک شستشو

ساخته شده از پروفیل 30*30 و 40*40 از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 5/1 میلی متر جنس

سینک کابینت دار تک لگن

شاسی و اسکلت ساخته شده از پروفیل 40*40 از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 5/2 میلی متر،

میز کار تک لگن شستشو

شاسی و اسکلت ساخته شده از پروفیل 40*40 از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 5/2 میلی متر،

میز کار سه لگن شستشو

شاسی و اسکلت ساخته شده از پروفیل 40*40 از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 5/2 میلی متر،