نمایش دادن همه 4 نتیجه

چلیک حبوبات

اسکلت شده در قسمت تحتانی از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 2 میلی متر برای تقویت کف،بدنه

چلیک زباله

اسکلت شده در قسمت تحتانی از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 2 میلی متر برای تقویت کف،بدنه

کابینت های دیواری

اشکلت شده از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ابعاد 25*25 به ضخامت 1/5 میلی متر بدنه ساخته شده

کابینت های زمینی

اشکلت شده از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ابعاد 25*25 به ضخامت 1/5 میلی متر بدنه ساخته شده