نمایش دادن همه 6 نتیجه

ترولی آبچکان 4 طبقه

اسکلت شده توسط پروفیل 30*30 از جنس استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 2 میلیمتر و دارای چهار سبد

ترولی حمل بار

اسکلت ساخته شده از پروفیل40*40 استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 2 میلیمتر و رویه ی آن از جنس

ترولی حمل سینی

اسکلت ساخته شده از پروفیل40*40 استنلس استیل از نوع 304 به ضخامت 2 میلیمتر و رویه ی آن از جنس

ترولی حمل ظروف تمیز

اسکلت و شاسی ساخته شده از پروفیل 30*30 از جنس استنلی استیل از نوع 304 به ضخامت 1/5 میلی متر،

ترولی حمل ظروف کثیف

اسکلت و شاسی ساخته شده از پروفیل 30*30 از جنس استنلی استیل از نوع 304 به ضخامت 1/5 میلی متر،مجهز

ترولی حمل کباب

اسکلت و شاسی ساخته شده از پروفیل 40*40 از جنس استنلس استیل به ضخامت 2 میلی متر دارای 25 ردیف