میز کار استیل

میز کار استیل به ابعاد (۸۵*۶۵*۹۰)

اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و رویه از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر و از زیر توسط pvc به ضخامت چهار سانتی متر عایق بندی شده و درزیر توسط پروفیل ۳۰*۳۰ بسته و جوشکاری آرگون شده است ، دارای پاتروکی پروفیل ۲۰*۴۰ از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلی متر که به فاصله ۵ سانتی متری از هم توسط جوش آرگون متصل شده است.دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم (قطر کف ۷ سانتی متر) می باشد.دارای چهار لبه جهت جلوگیری از ریختن مواد غذایی و خروجی

بیشتر بخوانید »
میز ورود و خروج ماشین ظرفشوئی

میز ورود و خروج ماشین ظرفشوئی

اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلیمتر و رویه از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر،دارای شیار های مخصوص جهت سهولت حرکت سبد های ماشین ظرفشوئی بر روی میز و دارای پایه های قابل تنظیم.

بیشتر بخوانید »
میز کار ظروف کثیف

میز کار ظروف کثیف به ابعاد (۸۵*۶۵*۱۹۰)

اسکلت شده توسط پروفیل۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلی متر رویه از جنس ورق استنلس استیل از نوع ۳۰۴ (خشدار) به ضخامت ۱ میلی متر بصورت یکپارچه دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیزوهای افقی و عمودی،دارای لبه دوبل به ضخامت ۵/۲ سانتی متر از جنس استنلس استیل خش دار در قسمت رویه،دارای حفره در مرکز میز با فرم فرو رفته به سمت داخل پرس شده جهت تخلیه بهتر و دارای صفحه پلی اتیلن در زیر رویه جهت مقاومت بالاتر.

بیشتر بخوانید »
میز کار استیل 3

میز کار استیل به ابعاد (۸۵*۶۵*۱۴۰)

اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و رویه از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر و از زیر توسط pvc به ضخامت چهار سانتی متر عایق بندی شده و درزیر توسط پروفیل ۳۰*۳۰ بسته و جوشکاری آرگون شده است ، دارای پاتروکی پروفیل ۲۰*۴۰ از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلی متر که به فاصله ۵ سانتی متری از هم توسط جوش آرگون متصل شده است.دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم (قطر کف ۷ سانتی متر) می باشد.دارای چهار لبه جهت جلوگیری از ریختن مواد غذایی و خروجی

بیشتر بخوانید »
میز کشیدن خوراک

میز کشیدن خوراک

اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و رویه از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر و از زیر توسط pvc به ضخامت چهار سانتی متر عایق بندی شده و درزیر توسط پروفیل ۳۰*۳۰ بسته و جوشکاری آرگون شده است ، دارای پاتروکی پروفیل ۲۰*۴۰ از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلی متر که به فاصله ۵ سانتی متری از هم توسط جوش آرگون متصل شده است.دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم (قطر کف ۷ سانتی متر) می باشد.دارای چهار لبه جهت جلوگیری از ریختن مواد غذایی و خروجی

بیشتر بخوانید »
میزکار رویه چوبی 2

میزکار رویه چوبی به ابعاد (۸۵*۶۵*۱۴۰)

جنس رویه از چوب گردو سایز ۸۵*۶۵*۱۵۰ و ۸۵*۶۵*۱۵۰ و ۸۵*۶۵*۱۹۰،پایه ها ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ استیل ۳۰۴،کلاف پایین از پروفیل ۳۰*۳۰ اسیتیل ۳۰۴و جنس پاتروکی از ورق ۱ میل خشدار استنلس استیل،دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ از جنس استنلس استیل از نوع مرغوب ایتالیایی که جهت ثابت آن زیر پروفیل ۴۰*۴۰ نصب می گردد و جهت متحرک از چرخ های مرغوب استفاده شده است.

بیشتر بخوانید »
میزکار رویه چوبی

میزکار رویه چوبی به ابعاد (۸۵*۶۵*۹۰)

جنس رویه از چوب گردو سایز ۸۵*۶۵*۱۵۰ و ۸۵*۶۵*۱۵۰ و ۸۵*۶۵*۱۹۰،پایه ها ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ استیل ۳۰۴،کلاف پایین از پروفیل ۳۰*۳۰ اسیتیل ۳۰۴و جنس پاتروکی از ورق ۱ میل خشدار استنلس استیل،دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ از جنس استنلس استیل از نوع مرغوب ایتالیایی که جهت ثابت آن زیر پروفیل ۴۰*۴۰ نصب می گردد و جهت متحرک از چرخ های مرغوب استفاده شده است.

بیشتر بخوانید »
میز برنج پاک کنی

میز برنج پاک کنی به ابعاد (۸۵*۶۵*۱۹۰)

اسکلت شده توسط پروفیل۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلی متر رویه از جنس ورق استنلس استیل از نوع ۳۰۴ (خشدار) به ضخامت ۱ میلی متر بصورت یکپارچه دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیزوهای افقی و عمودی،دارای لبه دوبل به ضخامت ۵/۲ سانتی متر از جنس استنلس استیل خش دار در قسمت رویه،دارای حفره در مرکز میز با فرم فرو رفته به سمت داخل پرس شده جهت تخلیه بهتر و دارای صفحه پلی اتیلن در زیر رویه جهت مقاومت بالاتر.

بیشتر بخوانید »
میز کار استیل 2

میز کار استیل به ابعاد (۸۵*۶۵*۱۲۰)

اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و رویه از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۱ میلیمتر و از زیر توسط pvc به ضخامت چهار سانتی متر عایق بندی شده و درزیر توسط پروفیل ۳۰*۳۰ بسته و جوشکاری آرگون شده است ، دارای پاتروکی پروفیل ۲۰*۴۰ از جنس استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلی متر که به فاصله ۵ سانتی متری از هم توسط جوش آرگون متصل شده است.دارای ۴ عدد پایه قابل تنظیم (قطر کف ۷ سانتی متر) می باشد.دارای چهار لبه جهت جلوگیری از ریختن مواد غذایی و خروجی

بیشتر بخوانید »