قفسه ظروف تمیز ابعاد (۲۰۰*۴۵*۹۰)

طبقات ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر،اسکلت شده توسط پروفیل ۲۵*۲۵ از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلی متر،دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی،پاتروکی ها با عرض ۱۰ سانتی متر و فاصله هر پاتروکی از هم ۵ سانتی متر توسط جوش آرگون به پروفیل ۲۵*۲۵ نصب می گردد.

بیشتر بخوانید »

قفسه سیب زمینی و پیاز به ابعاد (۱۶۰*۶۵*۱۵۰)

طبقات ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴،کف قطعات به صورت مشبک،هر طبقه دارای لبه به ارتفاع ۱۰ سانتی متر طبقات مشبک از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر که از چهار طرف تقویت شده و دارای لبه به ارتفاع ۷ سانتی متر،پایه ها ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ استنلس استیل به ضخامت ۱/۵ میلی متر قابل تنظیم.

بیشتر بخوانید »

قفسه بندی سردخانه به ابعاد (۱۵۰*۵۰*۹۰)

طبقات ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر،اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلی متر،کلاف با پروفیل ۲۵*۲۵ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ جهت طبقات دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی،تمامی طبقات پروفیل ۲۰*۲۰ استیل با فاصله ۵ سانتی متری از هم.

بیشتر بخوانید »

انواع قفسه بندی انبار به ابعاد (۲۰۰*۴۵*۹۰)

طبقات ساخته شده از ورق استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر،اسکلت شده توسط پروفیل ۴۰*۴۰ از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۱/۵ میلی متر،دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی،پاتروکی ها با عرض ۱۰ سانتی متر و فاصله هر پاتروکی از هم ۵ سانتی متر توسط جوش آرگون به پروفیل ۲۵*۲۵ نصب می گردد.

بیشتر بخوانید »