تانک شستشو

تانک شستشو

ساخته شده از پروفیل ۳۰*۳۰ و ۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلی متر جنس بدنه از ورق استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲۵/۱ میلی متر،دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلتی رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی،دور تا دور لگن توسط ورق استنلس استیل ۱ میلی متر خش دار به ارتفاع ۴ سانتی متر پوشیده شده است که دیگ لگن را کاور می کند و به منظور بالا بردن دقت در ساخت از دستگاه CNC جهت خم و برش استفاد ه می شود.

بیشتر بخوانید »
میز کار سه لگن شستشو

میز کار سه لگن شستشو

شاسی و اسکلت ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۲ میلی متر، رویه تمام پرسی از جنس ورق استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر تمامی تجهیزات و قطعات از نوع مرغوب اروپایی،دارای سه لگن یک پارچه به ضخامت ۱ میلی متر به ابعاد ۵۰*۵۰ و ۶۰*۵۰ دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی.دورتادور سینک توسط نمای ۲۰ سانتی از ورق استنلس استیل ۱ میلی متر خشدار پوشیده می شود تا لگن ها از مقابل دید نداشته

بیشتر بخوانید »
سینک کابینت دار تک لگن

سینک کابینت دار تک لگن

شاسی و اسکلت ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۲ میلی متر، رویه تمام پرسی از جنس ورق استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر تمامی تجهیزات و قطعات از نوع مرغوب اروپایی،دارای دو لگن یک پارچه به ضخامت ۱ میلی متر به ابعاد ۵۰*۵۰ و ۶۰*۵۰ دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی.دورتادور سینک توسط نمای ۲۰ سانتی از ورق استنلس استیل ۱ میلی متر خشدار پوشیده می شود تا لگن ها از مقابل دید نداشته

بیشتر بخوانید »
میز کار تک لگن شستشو

میز کار تک لگن شستشو

شاسی و اسکلت ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۲ میلی متر، رویه تمام پرسی از جنس ورق استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر تمامی تجهیزات و قطعات از نوع مرغوب اروپایی،دارای یک لگن یک پارچه به ضخامت ۱ میلی متر به ابعاد ۵۰*۵۰ و ۶۰*۵۰ دارای پایه های استیل ایتالیایی با قابلیت رگلاژ تا ۶ سانت و مقاوم در برابر نیروهای افقی و عمودی.دورتادور سینک توسط نمای ۲۰ سانتی از ورق استنلس استیل ۱ میلی متر خشدار پوشیده می شود تا لگن ها از مقابل دید نداشته

بیشتر بخوانید »