گروه صنعتی شکوهی به عنوان طراح، تولید کننده و تجهیز کننده آشپزخانه های صنعتی سردخانه و ساخت سرویس مشخص است از سال 1371 تا به امروز در راستای پاسخ به نیازهای مشتریان آماده سازی، پخت و پز و سرو غذا را به کارگیری نیروهای ماهر و توانمند قدم های محکمی بردارد

تماس با ما