ترولی حمل کباب

ترولی حمل کباب

اسکلت و شاسی ساخته شده از پروفیل ۴۰*۴۰ از جنس استنلس استیل به ضخامت ۲ میلی متر دارای ۲۵ ردیف طبقه در ارتفاع جهت حمل سیخ کباب و مجهز به چهار عدد چرخ برای جابجا کردن که ۲ چرخ آن دارای ترمز می باشدو مجهز به دستگیره در طرفین ترولی جهت سهولت در جابجایی می باشد.

بیشتر بخوانید »
ترولی حمل سینی

ترولی حمل سینی

اسکلت ساخته شده از پروفیل۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و رویه ی آن از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۵/۱ میلی متر که از زیر توسط پروفیل ۲۰*۲۰ از جنس استنلس استیل به ضخامت ۲ میلی متر تقویت شده است.دارای چهار عدد چرخ که دو عدد از چرخ ها ترمز دار می باشد.

بیشتر بخوانید »
ترولی حمل بار

ترولی حمل بار

اسکلت ساخته شده از پروفیل۴۰*۴۰ استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و رویه ی آن از جنس ورق استنلس استیل به ضخامت ۵/۱ میلی متر که از زیر توسط پروفیل ۲۰*۲۰ از جنس استنلس استیل به ضخامت ۲ میلی متر تقویت شده است.دارای چهار عدد چرخ که دو عدد از آن مجهز به ترمز و قابلیت تحمل ۸۰۰ کیلو گرم وزن می باشد.

بیشتر بخوانید »
ترولی حمل ظروف کثیف

ترولی حمل ظروف کثیف

اسکلت و شاسی ساخته شده از پروفیل ۳۰*۳۰ از جنس استنلی استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلی متر، مجهز به ۴ عدد چرخ قوی و کم صدا که ۲ عدد از آن ها مجهز به ترمز می باشد. دارای طبقات از ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر با عمق دلخواه به سفارش کارفرما.

بیشتر بخوانید »
ترولی حمل ظروف تمیز

ترولی حمل ظروف تمیز

اسکلت و شاسی ساخته شده از پروفیل ۳۰*۳۰ از جنس استنلی استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۵/۱ میلی متر، مجهز به ۴ عدد چرخ قوی و کم صدا که ۲ عدد از آن ها مجهز به ترمز می باشد. دارای طبقات از ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱ میلی متر با عمق دلخواه به سفارش کارفرما.

بیشتر بخوانید »
ترولی آبچکان 4 طبقه

ترولی آبچکان ۴ طبقه

اسکلت شده توسط پروفیل ۳۰*۳۰ از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ به ضخامت ۲ میلیمتر و دارای چهار سبد بشقاب ، سینی ، لیوان و قاشق و چنگال از جنس استنلس استیل از نوع ۳۰۴ و مجهز به چهار چرخ که دو عدد آن دارای ترمز و با قابلیت تحمل وزن ۸۰۰ کیلوگرم می باشد.

بیشتر بخوانید »